Wifi管家
您身边的路由器(Wifi)设置与常见问题解决专家!

标签:DIR859

D-Link DIR859 无线路由器上网设置 - Wifi管家
友讯路由器

D-Link DIR859 无线路由器上网设置

方圆百里找对手阅读(18)评论(0)赞(0)

1、连接D-Link DIR859路由器 ①电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与DIR859路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与D-Link DIR859路由器的LAN接口(1/2/3...